Selçuk Yaşar Müzesi

Teklif aşamasında avam proje ölçeğinde kalan Müze, şehir dokusuna vurgu yapan, kent ölçeğinde şehir merkezinde algılanan bir kabuk taş bina. Mevcut yapının restorasyon projesinde kalıcı sergi salonlarını üst katlara alarak halkın yoğun gezdiği, sık sık ziyaret ettiği mekanlar oluşturmak için geçici sergileri zemin kata yaymak hedeflendi. Sert kalın taş kabuk içinde şeffaf, geçirgen, birbirine akan mekanlar tasarlandı.

  • Yer : Alsancak, İZMİR
  • İnşaat Alanı : 4500 m2
  • Proje Tarihi : 2014